Miljø

Palle- og transportbranchen er brancher, som er ressourcekrævende og tærer på vores miljø. Samtidig er økonomi også en faktor, og det kræver derfor, at vi som aktører i branchen tænker smart og udnytter både paller og transporternes potentialer til fulde. Både for miljøet og økonomiens skyld.

EUR-pallens livscyklus

En EUR-palle er et rent naturprodukt og kan anvendes ca. 10 gange, fra den køres ud af produktionslinjen, til den kasseres som godsbærende løsning. I sin levetid kan pallen både have status af A-palle, speditionspalle, udgået palle og rep-palle for til sidst at ende sine dage som en kasseret palle. For at udnytte pallen bedst muligt, sorterer vi pallerne, så de skaber mest mulig værdi i deres aktuelle tilstand. Når pallen klassificeres som rep-palle, yder vi som certificeret EPAL-pallereparatør førstehjælp og sikrer herved pallen nogle ekstra ture som godkendt EUR-palle. Til sidst kasseres pallen.

STEA Varmeforsyning

De fleste steder vil pallen, når den har udtjent sit virke, ende sine dage på en genbrugsplads eller i en forbrændingsanstalt. Men ikke her hos STEA. Vi fliser nemlig paller og andet rent træ og benytter flisen som CO2-neutral brændsel på varmeværket i Engesvang. Herved er borgerne i byen sikret miljørigtig og billig fjernvarme, og STEA har ydet en vigtig indsats for miljøet, når vi ved, at pallen har gjort optimal nytte fra start til slut.

EURO6-lastbiler

Vi benytter EURO6 lastbiler til transport af vores varer, og STEA var faktisk de første i Danmark til at indregistrere en EURO6-lastbil. Teknologien bag EURO6 sikrer en lavere udledning af NOx’er og dermed mindre forurening.