STEA Varmeforsyning

I februar 2015 blev det første spadestik taget til Energi Ikast’s nye flisfyrede varmeværk, og i december samme år fik borgerne i Engesvang leveret den første CO2-neutrale fjernvarme produceret af flisede paller.

Varmeværket er placeret på STEAs nabogrund, og vi forestår også den daglige drift af varmeværket.  Det topmoderne varmeværk forsyner 760 boliger  med miljørigtig varme, og placeringen tæt op af virksomheden betyder, at de udtjente paller kan flises på pladsen og løbende skubbes direkte ned i varmeværkets store forsyningsgrav. Herved spares en masse ressourcer på transport og håndtering, hvilket gavner både miljøet og forretningen. Hver husstand i Engesvang sparer nu omkring 2000 kr. årligt på deres varmeregning.

Varmeværket er udstyret med den nyeste teknologi, hvilket bl.a. inkluderer Nordeuropas mest avancerede filter. Inden udledning filtreres røgen, så den vanddamp, som udledes gennem skorstenen, indeholder et minimalt niveau af skadelige stoffer, der ligger langt under grænseværdierne.