Vores kunder siger

Høje krav krav kræver godt samarbejde

Gerresheimer – en af verdens førende leverandører af emballage til medicinal og sundhedssektoren – er underlagt skarpe regler for håndtering af deres produkter. Det betyder, at de stiller høje krav til deres transportemballage mht. både kvalitet og leveringssikkerhed.

Samarbejdet mellem Gerresheimer og STEA A/S begyndte tilbage i 2019. STEA leverede og afhentede paller hos Gerresheimer i Værløse. I løbet af 2020 afprøvede Gerresheimer en anden leverandør af paller, men fortsatte samarbejdet med STEA ift. opkøb og afhentning af returpaller. STEA støttede også med levering af paller i tilspidsede situationer.

Fastholdelsen af nogle dele af samarbejdet og den gode relation betød, at Gerresheimer i starten af 2021 igen valgte at udvide samarbejdet til at omhandle levering af paller. Udvidelsen kom i en svær tid for emballagebranchen, som stadig kæmper med knaphed på træemballage, og hvor STEA gentagne gange har varslet om prisstigninger.

Gitte Rasmussen, Indkøber hos Gerresheimer, fremhæver flere årsager til, at de, prisstigninger til trods, stadig anser STEA som værende en skattet leverandør.

Gode og tillidsfulde relationer

En væsentlig årsag er det gode samarbejde med bl.a. STEAs Area Sales Manager Lars Kristoffersen. Gennem tæt dialog har han fået forståelse for Gerresheimers behov, og kan dermed rådgive dem til den bedste løsning. Ligeledes forstår han vigtigheden i, at Gerresheimer får deres leverancer til tiden.

Gitte lægger også vægt på, at der fra STEAs side er en løbende opfølgning. Specielt i disse tider, hvor emballagebranchen er udfordret og mange leverandører ikke kan levere paller til tiden.

Mere end en leverandør

STEA ønsker at være mere end blot en leverandør. Der lægges vægt på rådgivning og vejledning af kunderne ud fra deres behov, så man sammen finder den optimale løsning. Det betyder nogle gange, at STEA byder ind med muligheder, som kunden ikke selv havde tænkt over. Dette skete også i forhold til Gerresheimer, men som Gitte siger:

”Det er rart med modspillet og godt at blive præsenteret for alternative løsninger”

Gitte Rasmussen, Gerresheimer